Tag: قیمت چاپ رول آپ

رول آپ
چاپ عریض

رول آپ

رول آپ ها یک نوع استند می باشند که عموما در تبلیغات نمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند و جزو سبکترین سازه های نمایشگاهی هستند.