Tag: محتوای تراکت

تراکت
چاپ افست و دیجیتال

تراکت

تراکت یکی از ابزارهای تبلیغاتی مهم است که بدلیل هزینه پایین چاپ به شدت مورد توجه کسب و کارها است . معمولا از تراکت ها برای اطلاع رسانی های فوری استفاده می کنند.