Tag: هزینه چاپ پاکت

پاکت
چاپ افست و دیجیتال

پاکت

پاکت یکی از ارکان اساسی ست اداری و ابزارهای تبلیغاتی می باشد که برای مکاتبات خارج از مجموعه استفاده می شود . در واقع پاکت ها بیشتر بعنوان یک ابزار بسته بندی …