Tag: چاپ کنواس چیست

کنواس
چاپ عریض

کنواس ( چاپ بوم )

کنواس همان متریال پارچه ای است که بر روی یک فریم چوبی چسبانده می شود و بعنوان بوم نقاشی در بازار عرضه می شود.